عاشقانه ها

تنهایی یعنی اینکه تو بزرگسالی دلت بغل بخواد.حتی بیشتر از وقتی که بچه بودی...

تنهایی یعنی شباباهندزفری تو جات آهنگ گوش کنی تاگوشات وبالشت

خیس شه...

تنهایی یعنی تواین هوای دونفره دلت بخوادبایکی بری قدم بزنی اماهرچی

فکرمیکنی کسی روپیدانکتی...

تنهایی یعنی این که کسی رو نداشته باشی که منتظرت باشه کسی که به خاطرش بخوای پیشرفت کنی،تنهایی یعنی این،یعنی تو چش باشی و هیچوقت دیده نشی!

چقدر سخت هست تنهایی ای که خدا توش نیست !!!

تنهایی یعنی این...

+نوشته شده در جمعه 18 مرداد 1392برچسب:,ساعت12:29توسط مجید نیک مرام | |

 

به خیالت نمیفهمم
یواشکی مرا در خاطرت مرور میکنی؟!
کاش تو مغرور نبودی ...
کـــــــــــاش ...!!!
♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥
هیچگاه نفهمیدم چه رازیست بین دل و دستم ؟
از دستم رفت ، به هرچه دل بستم …
 
♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥

وقتی به یکی زیادی تو زندگیت اهمیت بدی ؛

اهمیتتو تو زندگیش از دست میدی … .

به همین راحتی …

♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥

 

به بودن ها دیر عادت کن
و به نبودن ها زود ...
آدم ها نبودن را بهتر بلدند!...
 
♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥

گاهی زیر لب با خود زمزمه میکنم ،

کاش.. نقاش ماهری بودم

که در محبس تنهایی خود ، طرح چشمان تو را میکشیدم...

♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥

 

خستگی
همیشه به کوه کندن نیست
خستگی گاهی همین حسی ست
که بعد از هزار بار یک حرف را به کسی زدن،
داری
وقتی نشنیده است....

♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥

 

کثیــــــــــــف ترین چاپلوسی زمانیستــــــ
که مـــــــــــردی بخاطر طبیعـــی ترین نیازشـ

با دروغ به معصومی بگوید
دوستـــــــــــت دارم . . . !
 
♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥
می گویند دلتنگت نباشم!!!
خدای من!!!!!!
انگار به آب می گویند خیس نباش....

♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠♥♠♠♠♠♠

+نوشته شده در دو شنبه 7 مرداد 1392برچسب:,ساعت11:54توسط مجید نیک مرام | |وقتی 15 سالت بود و من بهت گفتم که دوستت دارم ...صورتت از شرم قرمز شد و سرت رو به زیر انداختی و لبخند زدی...
وقتی که 20 سالت بود و من بهت گفتم که دوستت دارم
سرت رو روی شونه هام گذاشتی و دستم رو تو دستات گرفتی انگار از این که منو از دست بدی وحشت داشتی
وقتی که 25 سالت بود و من بهت گفتم که دوستت دارم ..
صبحانه مو آماده کردی وبرام آوردی ..پیشونیم رو بوسیدی و
گفتی بهتره عجله کنی ..داره دیرت می شه
وقتی 30 سالت شد و من بهت گفتم دوستت دارم ..بهم گفتی اگه راستی راستی دوستم داری
.
بعد از کارت زود بیا خونه
وقتی 40 ساله شدی و من بهت گفتم که دوستت دارم
تو داشتی میز شام رو تمیز می کردی و گفتی .باشه عزیزم ولی الان وقت اینه که بری
تو درسها به بچه مون کمک کنی
وقتی که 50 سالت شد و من بهت گفتم که دوستت دارم تو همونجور که بافتنی می بافتی
بهم نکاه کردی و خندیدی وقتی 60 سالت شد بهت گفتم که چقدر دوستت دارم و تو به من لبخند زدی... وقتی که 70 ساله شدی و من بهت گفتم دوستت دارم در حالی که روی صندلی راحتیمون نشسته بودیم من نامه های عاشقانه ات رو که 50 سال پیش برای من نوشته بودی رو می خوندم و دستامون تو دست هم بود
وقتی که 80 سالت شد ..این تو بودی که گفتی که من رو دوست داری..
نتونستم چیزی بگم ..فقط اشک در چشمام جمع شد
اون روز بهترین روز زندگی من بود ..چون تو هم گفتی که منو دوست داری
             ادامه مطلب

+نوشته شده در پنج شنبه 3 مرداد 1392برچسب:,ساعت1:5توسط مجید نیک مرام | |

سه چیز در زندگی انسان را خراب می کنند

Alcohl

الکل

Pride

غرور

Anger

عصبانیت

--------------------@@@@@@@@@@--------------------

Three things that humans make

سه چیز انسانها را می سازند

Hard Work

کار سخت

Sincerity

صمیمیت

Commitment

تعهد

--------------------@@@@@@@@@@--------------------

Three things in life that are most valuable

سه چیز در زندگی بسیار ارزشمند هستند

Love

عشق

Self-Confidence

اعتماد به نفس

Friends

دوستان

 --------------------@@@@@@@@@@--------------------

Three things in life that may never be lost

سه چیز در زندگی که هرگز نباید از بین بروند

Peace

آرامش

Hope

امید

Honesty

صداقت

--------------------@@@@@@@@@@--------------------

And how beautiful these three important things
in life perspective Dr.Ali Shariati stated

و چه زیبا این سه چیز مهم در زندگی که از دیدگاه

دکتر علی شریعتی بیان شده

 --------------------@@@@@@@@@@--------------------

Do not rely on three things never

به سه چیز هرگز تکیه نکن

Pride

غرور

Lie

دروغ

Love

عشق

 --------------------@@@@@@@@@@--------------------

Gallop is human with pride

انسان با غرور می تازد

Be lost with telling lies

با دروغ می بازد

And dies with love

و با عشق می میرد

 --------------------@@@@@@@@@@--------------------

Happiness in our lives has three primary

خوشبختی زندگی ما بر سه اصل است

Experience Yesterday

تجربه از دیروز

Use Today

استفاده از امروز

Hope Tomorrow

امید به فردا

 --------------------@@@@@@@@@@--------------------

Ruin our lives isthe three principle

تباهی زندگی ما نیز بر سه اصل است

Regret Yesterday

حسرت دیروز

Waste Today

اتلاف امروز

Fear of Tomorrow

ترس از فردا

دکتر علی شریعتی

+نوشته شده در سه شنبه 1 مرداد 1392برچسب:,ساعت11:49توسط مجید نیک مرام | |

‎"اگه کسی رو دوست داشته باشی نمی تونی تو چشاش زُل بزنی .نمی تونی دوریشو تحمل کنی .نمی تونی بهش بگی چقدر می خوایش .نمی تونی بهش بگی چقدر بهش نیاز داری .واسه همینه که عاشق دیوونه می شه .

 

+نوشته شده در سه شنبه 1 مرداد 1392برچسب:,ساعت3:23توسط مجید نیک مرام | |

BLOGFA/>

صفحه قبل 1 صفحه بعد